سید ابوالحسن حسینی ایوری( وبلاگ ) وبلاگ سید ابوالحسن حسینی ایوری (Electrical expert (power engineering ++ دفتر هنرهای ارتباط تصویری حسینی ایوری Husseini Eivari's Visual Arts Office SΛHe ΞEiVΛRi HΞ ΛRTШORК HUSSEiNi Studio ++ کارشناس برق ( مهندسی قدرت ) طراحی وب سایت طراحی گرافیک نماینده رسمی فروش و پشتیبانی گروه نرم افزاری آریسا ++ HΞ عاشقانه ها: مهندسی برق قدرت خوشنویسی عکاسی گرافیک نقاشیخط طراحی وب کوهنوردی دوچرخه سواری ©EiVΛRi™ SEYEDΛBOLHΛSSΛИ HUSSEiИiEiVΛRi tag:http://husseini-eivari.ir 2020-04-05T11:34:16+01:00 mihanblog.com سرنوشت 2020-04-04T18:14:39+01:00 2020-04-04T18:14:39+01:00 tag:http://husseini-eivari.ir/post/107 سید ابوالحسن حسینی ایوری var listmusic1abzar=[];listmusic1abzar[0] = {title:"",url: "https://dl.nex1music.ir/1399/01/15/Homayoun%20Shajarian%20-%20Sarnevesht.mp3?time=1586066617&filename=/1399/01/15/Homayoun%20Shajarian%20-%20Sarnevesht.mp3"};موزیک پلیرسرنوشت را ، باید از سر نوشتشاید این بار کمی بهتر نوشتعاشقی را غرقِ در باور نوشتغُصه ها را قِصه ای دیگر نوشتاز کجا این باور آمد که گفتگر رَود سَر برنگردد سرنوشتگل بکاریم ، از دل گِل گُل بَراریمدر زمستان ، در بهاران ، زیرِ بارانگل بکاریم ، گر بخواهیم ، گر نخواهیمباغ

موزیک پلیر


سرنوشت را ، باید از سر نوشت
شاید این بار کمی بهتر نوشت
عاشقی را غرقِ در باور نوشت
غُصه ها را قِصه ای دیگر نوشت

از کجا این باور آمد که گفت
گر رَود سَر برنگردد سرنوشت
گل بکاریم ، از دل گِل گُل بَراریم
در زمستان ، در بهاران ، زیرِ باران
گل بکاریم ، گر بخواهیم ، گر نخواهیم
باغبانِ روزگاریم

سرنوشت را ، باید از سر نوشت
شاید این بار کمی بهتر نوشت
عاشقی را غرقِ در باور نوشت
غُصه ها را قِصه ای دیگر نوشت

از کجا این باور آمد که گفت
گر رَود سَر برنگردد سرنوشت
گر تو روزی را زِ این بازی بدانی
نکته یِ رمزش بخوانی
لحظه هایِ زندگی چون موج دریاست
گرچه سرد و سخت زیباست

موجِ این دریا گر از پس سرگذشتت
سرنوشتت سرگذشتت
بر فرازِ قله یِ باور سفر کن
بالِ خود را باز تر کن

همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان
لشگرِ غم را بسوزان
در فلک سقفی نمانده این زمانه
پَر بزن تا بی کرانه

سرنوشت را ، باید از سر نوشت
شاید این بار کمی بهتر نوشت
عاشقی را غرقِ در باور نوشت
غُصه ها را قِصه ای دیگر نوشت
از کجا این باور آمد که گفت
گر رَود سَر برنگردد سرنوشت
قصه ای از سَر نوشت
قِصه ای از سرنوشت
   ]]>
مستند صعود به توچال با دوچرخه 2020-04-04T18:05:13+01:00 2020-04-04T18:05:13+01:00 tag:http://husseini-eivari.ir/post/106 سید ابوالحسن حسینی ایوری مستند صعود به توچال با دوچرخه     مستند صعود به توچال با دوچرخه

   


]]>
مناجات 2020-03-26T17:37:09+01:00 2020-03-26T17:37:09+01:00 tag:http://husseini-eivari.ir/post/104 سید ابوالحسن حسینی ایوری ----------------------الهی، الهی... این سوز امروز ما، درد آمیز است نه طاقتِ به سر بردن، نه جای گریز است این چه تیغ است که چنین تیز است الهی درد می دانم و دارو نمی دانم الهی، الهی تو شفا ساز که از این معلولان شفایی ناید تو گشایشی ده، که از این بندیان کاری نگشاید به سامان آر، به سامان آر که سخت بی سامانیم جمع دار که بس پریشانیم دانایی ده که از راه نیفتیم  ، بینایی ده که در چاه نیفتیم نگاه دار تا پریشان نشویم به راه دار تا پشیمان نشویم بیا

----------------------
الهی، الهی...
 این سوز امروز ما، درد آمیز است
 نه طاقتِ به سر بردن، نه جای گریز است 
این چه تیغ است که چنین تیز است 
الهی درد می دانم و دارو نمی دانم 
الهی، الهی تو شفا ساز که از این معلولان شفایی ناید
 تو گشایشی ده، که از این بندیان کاری نگشاید
 به سامان آر، به سامان آر که سخت بی سامانیم 
جمع دار که بس پریشانیم 
دانایی ده که از راه نیفتیم  ، بینایی ده که در چاه نیفتیم 
نگاه دار تا پریشان نشویم به راه دار تا پشیمان نشویم 
بیاموز تا راه را از چاه بدانیم 
برافروز، برافروز تا در تاریکی نمانیم 
همه را از خود رهایی ده ، همه را با خود آشنایی ده 
همه را از مكر اهریمن نگاه دار همه را از فتنه نفس آگاه ساز 
از نفس بدم رهایی ده یارب ، از قید خودم رهایی ده یارب 
بیگانه زآشنا و خویشم گردان 
یعنی، یعنی به خود آشنایی ده یارب
 یارب یارب زشراب عشق سرمستم کن
 وز عشق خودت نیست کن و هستم کن
و از هر چه به جز عشق تھی دستم کن 
یکباره به بند عشق پا بستم کن 
الهی الهی آنکه تورا دشمنی آموخت، سوخت
 آنکس که جوهر حیات شناخت لب دوخت 
آنکه دم از بیگانگی زد ، آنکه دم از بیگانگی زد آشنایی نیاموخت 
دل جایگاه مهر است ، نه جای جوشش و کین 
جان از دوستی جان گیرد و کینه با کین
 دوستی کلید درهای بسته است و مرهم دل های شکسته 
چه زیباست جهان اگر بینایی آموزیم و چه مهربانند جهانیان 
اگر دریچه دلِ پر از مهر را بگشاییم   ]]>
سالِ نو آغاز شده بس که بهار آمده ای 2020-03-19T20:46:34+01:00 2020-03-19T20:46:34+01:00 tag:http://husseini-eivari.ir/post/103 سید ابوالحسن حسینی ایوری var listmusic1abzar=[];listmusic1abzar[0] = {title:"سال نو آغاز شده",url: "http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/748/2241478/raghskonan.mp3"};موزیک پلیررقص کنان با دف و سنتور و سه تار آمده ایمست و خرامانی و از باغِ انار آمده ایسیب لب و سُنبله مو، ساقه طلا سرکه سبوسبزه قدم از همه سو، سویِ قرار آمده ایتنگِ عسل پیرهنت، ماهیِ قرمز دهنترودی و با موجِ تنت باز کنار آمده ایشانه به گیسو زده و سُرمه یِ آهو زده وماه به یکسو زده و رویِ مدار آمده ایخرمنِ ابریشمِ تر، ریخته تا قوسِ کمرفرشِ غزل

موزیک پلیر
رقص کنان با دف و سنتور و سه تار آمده ای
مست و خرامانی و از باغِ انار آمده ای

سیب لب و سُنبله مو، ساقه طلا سرکه سبو
سبزه قدم از همه سو، سویِ قرار آمده ای

تنگِ عسل پیرهنت، ماهیِ قرمز دهنت
رودی و با موجِ تنت باز کنار آمده ای

شانه به گیسو زده و سُرمه یِ آهو زده و
ماه به یکسو زده و رویِ مدار آمده ای

خرمنِ ابریشمِ تر، ریخته تا قوسِ کمر
فرشِ غزلبافی و در نقش و نگار آمده ای

جانِ دلم راست بگو، هرچه دلت خاست بگو
بی کم و بی کاست بگو، سهمِ که بار آمده ای؟

پیچکِ هر نرده ای و پنجره وا کرده ای و
رقصِ گُلِ پرده ای و چلچله وار آمده ای

سبزه به زنبیلی و بس، وِلوِله در ایلی و بس
ساعتِ تحویلی و بس، لحظه شمار آمده ای

دفترِ من باز شده، غرقِ گُلِ ناز شده
سالِ نو آغاز شده بس که بهار آمده ای
   


]]>
بودنت 2020-03-08T09:49:55+01:00 2020-03-08T09:49:55+01:00 tag:http://husseini-eivari.ir/post/101 سید ابوالحسن حسینی ایوری پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک .از صمیم قلب دوستت دارم . . .   پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک .

از صمیم قلب دوستت دارم . . .


   

]]>