تبلیغات
سید ابوالحسن حسینی ایوری

دفتر هنرهای ارتباط تصویری  حسینی ایوری
   Husseini Eivari's Visual Arts Office

HUSSEiNi Studio

ART's CITY Gallery

HE Artwork

  
-------
تماس با ما در پیام رسان ها :


تماس به تلگرامزندگی صحنه ی یکتای هنرمندیِ ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد


 

      


     

SAHe! Husseini Eivari ( Seyyed Eivari )  info@husseini.ir

سید ابوالحسن حسینی ایوری

مدیر وب سایت اطلاع رسانی روستای ایور - کوهسرخ - کاشمر - خراسان رضوی


صفحات سایت: [ ... ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]