تبلیغات
سید ابوالحسن حسینی ایوری

دفتر هنرهای ارتباط تصویری  حسینی ایوری
   Husseini Eivari's Visual Arts Office

HUSSEiNi Studio

ART's CITY Gallery

HE Artwork

  
-------
تماس با ما در پیام رسان ها :


تماس به تلگرام


به لینک زیر رفته و تصاویر شگفت انگیز را ببینید

کلیک کنید

1. میخ هایی در دیوار استوارتر باقی می مانند که ضربات دقیق و محکم تری را تحمل کرده باشند .
2 . درسی را که یاد نگیری تکرار می شود.
صفحات سایت: [ ... ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]